Thông báo "bảo trì" sự kiện Đổi VIP Lấy WOW

Chào các Gunner! Hiện nay, sự kiện Đổi VIP +8 lấy WOW +5 & Đổi VIP+9 lấy WOW +6 đã gặp sự cố kỹ thuật nên Gunny Team đã tiến hành "gỡ" 2 sự kiện này ra khỏi Chuỗi sự kiện cuối tuần. Do đó, kể từ thời điểm này các Gunner không thể tham gia 2 sự kiện trên.

Off sự kiện Đổi VIP lấy WOW

Off sự kiện đổi VIP lấy WOW

Đối với những Gunner gặp "sự cố" trong quá trình tham gia sự kiện Đổi VIP lấy WOW, Gunny Team sẽ có sự hỗ trợ và đền bù vào thứ 5, ngày 19/04/2012.

Một lần nữa Gunny Team gửi lời cáo lỗi đến các Gunner vì sự cố lần này. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ!