Thông báo Bảo trì Nghênh Khách Đường

Chào các Gunner. Gunny Team xin trân trọng thông báo: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng, Nghênh Khách Đường tại Đà Nẵng, Hà Nội và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Bắc sẽ tạm ngưng hoạt động với lịch trình như sau:

Nghênh Khách Đường bảo trì Thời gian bảo trì Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh Khách Đường Đà Nẵng Từ 08:00 ngày 16/03 đến hết ngày 20/03/2012 08:00 ngày 21/03/2012
Nghênh Khách Đường Hà Nội và Các trạm hỗ trợ khách hàng khu vực miền Bắc Từ 08:00 ngày 16/03 đến 13:29 ngày 20/03/2012 13:30 ngày 20/03/2012

Trong thời gian bảo trì, tổng đài 1900.561.558Hotro.Zing.Vn vẫn hoạt động bình thường.

Trân trọng.