Thông báo bảo trì Nghênh Khách Đường & Đường dây nóng

Chào các Gunner. Gunny Team xin trân trọng thông báo: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng, Nghênh Khách Đường TP Hồ Chí Minh và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Nam sẽ tạm ngưng hoạt động với lịch trình như sau:

Nghênh Khách Đường bảo trì Thời gian bảo trì Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh Khách Đường TP Hồ Chí Minh và các trạm hỗ trợ khách hàng khu vực miền Nam. Từ ngày 27/03 đến ngày 29/03/2012 08:00 ngày 30/03/2012
Bảo trì đường dây nóng Từ 19:00 ngày 26/03 đến 07:00 ngày 30/03/2012 07:00 ngày 30/03/2012

Trong thời gian bảo trì như trên, Nghênh Khách Đường Đà Nẵng, Hà Nội, các trạm hỗ trợ khách hàng khu vực miền Bắc và cổng hotro.zing.vn vẫn hoạt động bình thường.

Trân trọng.