Thông báo bảo trì Nghênh Khách Đường

Chào các Gunner. Gunny Team xin thông báo: Với mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Nghênh Khách Đường và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng sẽ tạm ngưng hoạt động để tiến hành nâng cấp bảo trì hệ thống. Thời gian bảo trì như sau:

Địa điểm Thời gian bảo trì Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh khách đường TP.HCM Bắt đầu từ
12h ngày 08/03/2013
08:00 ngày 11/03/2012
Trạm thông tin hỗ trợ
khách hàng miền nam
Nghênh khách đường Hà Nội
Nghênh khách đường Đà Nẵng
Trạm thông tin hỗ trợ
khách hàng miền bắc
Trong thời gian này, đường dây nóng 1900 561 558 và trang hỗ trợ trực tuyến
vẫn hoạt động bình thường

Trân trọng.