Thời Trang & Phụ Kiện Tháng 3 'siêu đẹp'

Chào Gunner!
Sau bảo trì ngày 28/02 Gunny sẽ cập nhật thêm nhiều bộ thời trang mới, hãy cùng xem và sẵn sàng mua sắm nhé Gunner!

THỜI TRANG GUNNY MỚI

HÌNH ẢNH

BỘ PHI LONG NAM

 

Áo
Phi Long

Chỉ số :
10-10-10-10

Nón
Lân Rồng

Chỉ số :
10-10-10-10

Tóc
Mây Phủ

Chỉ số :
10-10-10-10

Mắt
Trời Cao

Chỉ số :
8-8-8-8

Cánh
Cửu Ngũ

Chỉ số :
10-10-10-10

Bộ Phi Long Nam 1

Hiệu quả bộ : Kết hợp với Lân Rồng và Phi Long nhận hiệu quả bộ: Công +20 - Nhanh +20, Ma Kháng + 10, Ma Công +10, HP +500, giảm sát thương phải chịu 3%.

Bộ Phi Long Nam 2

Hiệu quả bộ : Kết hợp với Trời Cao và Mây Phủ nhận hiệu quả bộ: Thủ +20 - May +20, Ma Kháng + 10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.

Giá tiếp phí

Áo & Nón & Cánh: 270 Xu/Xu khóa 7 ngày. 570 Xu/Xu khóa 30 ngày. 2000 Xu/Xu khóa 365 ngày
Nón:
Tóc : 150 Xu/Xu khóa 7 ngày. 350 Xu/Xu khóa 30 ngày. 900 Xu/Xu khóa 365 ngày.
Mắt : 50 Xu/Xu khóa 7 ngày. 150 Xu/Xu khóa 30 ngày. 450 Xu/Xu khóa 365 ngày

 

HÌNH ẢNH

BỘ PHƯỢNG VŨ NỮ

 

Áo
Phượng Vũ

Chỉ số:
10-10-10-10

Nón
Linh Vũ

Chỉ số:
8-8-8-8

Tóc
Huy Hoàng

Chỉ số:
10-10-10-10

Mắt
Thương Cảm

Chỉ số:
8-8-8-8

Cánh
Phượng Nghi

Chỉ số:
10-10-10-10

Bộ Phượng Vũ Nữ 1

Hiệu quả bộ : Kết hợp Linh Vũ và Phượng Vũ nhận hiệu quả bộ : Công +20 - Nhanh +20, Ma Kháng + 10, Ma Công +10, HP +500, giảm sát thương phải chịu 3%.

Bộ Phượng Vũ Nữ 2

Hiệu quả bộ : Kết hợp Huy Hoàng và Thương Cảm : Thủ +20 - May +20, Ma Kháng + 10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.

Giá tiếp phí

Áo & Nón & Cánh: 270 Xu/Xu khóa 7 ngày. 570 Xu/Xu khóa 30 ngày. 2000 Xu/Xu khóa 365 ngày
Nón:
Tóc : 150 Xu/Xu khóa 7 ngày. 350 Xu/Xu khóa 30 ngày. 900 Xu/Xu khóa 365 ngày.
Mắt : 50 Xu/Xu khóa 7 ngày. 150 Xu/Xu khóa 30 ngày. 450 Xu/Xu khóa 365 ngày


Bộ Phụ Kiện Học Viện (Nam) - Nữ Sinh (Nữ)

 • Nằm trong bộ Học Viện (Nam) và Nữ Sinh (Nữ), có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Mũ Cấp 3
10 10 10 10
Ga Lăng
8 8 8 8
Học Viện
10 10 10 10
Hoài Bão
8 8 8 8
Túi Điều Trị
10 10 10 10
Tóc Củ Tỏi
8 8 8 8
Nữ Sinh
10 10 10 10
Ôn Hòa
8 8 8 8

Bộ Phụ Kiện Đặc Huấn (Nam) - Sinh Tồn (Nữ)

 • Nằm trong bộ Đặc Huấn (Nam) và Sinh Tồn (Nữ), có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Chiến Binh
10 10 10 10
Hăng Hái
8 8 8 8
Đặc Huấn
10 10 10 10
Cuồng Chiến
8 8 8 8
Thông Tấn Viên
10 10 10 10
Tóc Chị Đại
8 8 8 8
Sinh Tồn
10 10 10 10
Chị Dễ Thương
8 8 8 8

Bộ phụ kiện Thời Trang Nam & Nữ

BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG NAM
Nằm trong BỘ SƯU TẬP NAM 12
Lân Rồng Mây Phủ Phi Long Trời Cao Mũ Cấp 3 Ga Lăng
Học Viện Hoài Bão Chiến Binh Hăng Hái Đặc Huấn Cuồng Chiến

Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +50
 • Phòng thủ: +20
 • Nhanh nhẹn: +50
 • May mắn: +20
 • HP: +500
BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG NỮ
Nằm trong BỘ SƯU TẬP NỮ 13
Linh Vũ Huy Hoàng Phượng Vũ Thương Cảm Túi Điều Trị Tóc Củ Tỏi
Nữ Sinh Ôn Hòa Thông Tấn Viên Tóc Chị Đại Sinh Tồn Chị Dễ Thương

Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +50
 • Phòng thủ: +20
 • Nhanh nhẹn: +50
 • May mắn: +20
 • HP: +500

Bộ phụ kiện Thời Trang Chiến Sĩ Gunny

BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG CHIẾN SĨ GUNNY
Nằm trong BỘ CHIẾN SĨ GUNNY
Nữ Hiệp Nữ Hề Nhà Nghiên Cứu Nấm Buồn Hiu Siêu Phàm (Nam) Siêu Phàm (Nữ)
Bất Khuất (Nam) Bất Khuất (Nữ) Dũng Cảm (Nam) Dũng Cảm (Nữ) Vĩnh Hằng (Nam) Vĩnh Hằng (Nữ)

Không thể Tiếp phí
Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +60
 • Phòng thủ: +40
 • Nhanh nhẹn: +60
 • May mắn: +40
 • HP: +1000