Thời trang mới & biến hình PET mới!

THỜI TRANG GUNNY MỚI & BIẾN HÌNH PET MỚI

Bộ Phụ Kiện Tiêu Dao Hành (Nam) - Vân Trung Tiên (Nữ)

 • Nằm trong bộ Tiêu Dao Hành (Nam), Vân Trung Tiên (Nữ)
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Vòng Như Ý
10 10 10 10
Ánh Sao
8 8 8 8
Tiêu Dao
10 10 10 10
Lấp Lánh
8 8 8 8
Tua Như Ý
10 10 10 10
Rừng Đào
8 8 8 8
Bồng Bềnh
10 10 10 10
Má Hồng
8 8 8 8
Nơ Như Ý
10 10 10 10

Bộ Phụ Kiện Tài Lộc (Nam) - Xuân Vui (Nữ)

 • Nằm trong bộ Tài Lộc (Nam), Xuân Vui (Nữ), có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Đầu Lân
10 10 10 10
Pháo Nổ
8 8 8 8
Phát Tài
10 10 10 10
Sáo Phượng
8 8 8 8
Cá Rồng
10 10 10 10
Múa Lân
10 10 10 10
May Mắn
8 8 8 8
Xuân Sớm
10 10 10 10
Ngọc Sáng
8 8 8 8

Bộ Phụ Kiện Thề Ước Kỵ Sĩ (Nam) - Ước Nguyện Vĩnh Hằng (Nữ)

 • Nằm trong bộ Thề Ước Kỵ Sĩ (Nam) - Ước Nguyện Vĩnh Hằng (Nữ), có thể kích hoạt phụ kiện
 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
 • Các Set sẽ nằm trong phụ kiện này gồm có
TênCôngThủNhanhMay
Kiên Định
10 10 10 10
Thánh Đúc
8 8 8 8
Lời Thề
10 10 10 10
Sâu Sắc
8 8 8 8
Niềm  Tin
10 10 10 10
Khoan Thai
8 8 8 8
Vĩnh Hằng
10 10 10 10
Đầm Ấm
8 8 8 8
Giá Tiếp Phí
 • Áo: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Nón: 270 Xu /Xu khóa 7 ngày . 570 Xu /Xu khóa 30 ngày . 2000 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Tóc: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Mắt: 80 Xu /Xu khóa 7 ngày . 240 Xu /Xu khóa 30 ngày . 720 Xu /Xu khóa 365 ngày
 • Cánh: 150 Xu /Xu khóa 7 ngày . 350 Xu /Xu khóa 30 ngày . 900 Xu /Xu khóa 365 ngày

Bộ phụ kiện Thời Trang Nam & Nữ

BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG NAM
Nằm trong bộ sưu tập Phụ Kiện (Nam)
Vòng Như Ý Ánh Sao Tiêu Dao Lấp Lánh Đầu Lân Pháo Nổ
Phát Tài Sáo Phượng Kiên Định Thánh Đúc Lời Thế Sâu Sắc

Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +30
 • Phòng thủ: +20
 • Nhanh nhẹn: +30
 • May mắn: +20
 • HP: +600
BỘ PHỤ KIỆN THỜI TRANG NỮ
Nằm trong bộ sưu tập Phụ Kiện (Nữ)
Tua Như Ý Rừng Đào Bồng Bềnh Má Hồng Múa Lân May Mắn
Xuân Sớm Ngọc Sáng Niềm Tin Khoan Thai Vĩnh Hằng Đầm Ấm

Thuộc tính sau khi kích hoạt 1 bộ:

 • Công kích: +30
 • Phòng thủ: +20
 • Nhanh nhẹn: +30
 • May mắn: +20
 • HP: +600

Thẻ Biến Hình Pet Mới

 • Nhận từ: Hoạt Động, Tranh Mua
TênHìnhHiệu Quả

Thẻ Rồng Bong Bóng
 • HP cơ bản +5%
 • Sát Thương POW chịu -1%

Thẻ Rồng Bóng Tím
 • HP cơ bản +5%
 • Sát Thương POW chịu -1%

Thẻ Cánh Bóng Tối
 • HP cơ bản +5%
 • Sát Thương POW chịu -1%