Thời gian trao Code cho Guild đoạt giải chung kết Đại Chiến Guild

Chào các Gunner. Offline Chung Kết Đại Chiến Guild Toàn Quốc 2011 vừa qua đã tìm ra những đội Nhất, Nhì, Ba của từng bảng đấu: Serie A, Serie B, Serie C, Serie D High School Gà và việc trao phần thưởng InGame (Item Code) cho những Guild đoạt giải sẽ được BTC hoàn tất vào ngày 18/01/2012.

Hoàn tất việc trao Item Code cho các Guild đoạt giải Nhất, Nhì, Ba vào ngày 18/01/2012

Trong thời gian BTC lấy danh sách những thành viên của những Guild đoạt, nếu các bạn ra (vào) Guild sẽ không nhận được phần thưởng. Và BTC sẽ không giải quyết về những trường hợp này.

Một lần nữa xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn!