Thiên Sứ Giáng Trần

Thời gian

Bắt đầu từ: 00:00 ngày 16/11/2012

Kết thức vào: 23:59 ngày 19/11/2012

Nội dung

Vào thời gian diễn ra sự kiện, khi đổi 1 Thiên Sứ Ban Phúc +12 để lấy 1 Thiên Sứ Hạnh Phúc 1, sau đó mua thêm 1 Thiên Sứ Hạnh Phúc trong cửa hàng giá 8.999 Xu sẽ được nhận ngay 1 Vip*Thiên Sứ Ban Phúc.

Hướng dẫn tham gia:

  • Ở giao diện ngoài Game, các bạn vào phần hoạt động như trong hình.
  • Ở đó, bạn sẽ tìm thấy 1 khung dành riêng cho sự kiện này
  • Đặt Thiên Sứ Ban Phúc+12 của bạn vào để đổi lấy Thiên Sứ Hạnh Phúc 1
  • Sau khi đổi xong, các bạn vào cửa hàng và mua thêm 1 Thiên Sứ Hạnh Phúc để hoàn thành nhiệm vụ và nhận được luôn Vip*Thiên Sứ Hạnh Phúc.

Lưu ý:

  • Không hạn chế số lần hoàn thành