Thẻ phụ kiện Thú Cưỡi, Danh hiệu và Bong Bóng mới

Thẻ phụ kiện mới

Thẻ phụ kiệnHình ảnhMở thuộc tính

Thẻ phụ kiện Dê Trắng
Hộ giáp +5
Sát thương +5
HP +300
Ma công +60

Thẻ phụ kiện Trâu Vàng
Hộ giáp +5
Sát thương +5
HP +300
Ma công +60

Danh hiệu mới

Tên danh hiệuHình ảnhCách sở hữuThuộc tính
Guild Bá Chủ Nhận từ hoạt động Công kích: 30
Phòng thủ: 30
Nhanh nhẹn: 30
May mắn: 30
Tinh Anh Guild Nhận từ hoạt động Công kích: 20
Phòng thủ: 20
Nhanh nhẹn: 20
May mắn: 20
Anh Hùng Guild Nhận từ hoạt động Công kích: 10
Phòng thủ: 10
Nhanh nhẹn: 10
May mắn: 10
Vì Sao Guild Nhận từ hoạt động Công kích: 5
Phòng thủ: 5
Nhanh nhẹn: 5
May mắn: 5
Nữ Thần Xinh Đẹp Nhận từ hoạt động Công kích: 0
Phòng thủ: 10
Nhanh nhẹn: 0
May mắn: 10
Duyên Trời Định Nhận từ hoạt động Công kích: 30
Phòng thủ: 30
Nhanh nhẹn: 30
May mắn: 30

Bong Bóng Mừng Gà 6 Tuổi

Thuộc tínhHình ảnh
Công kích: 60
Phòng thủ: 60
Nhanh nhẹn: 60
May mắn: 60