Thay đổi phần thưởng tuần của VIP cấp 1,2

Chào các Gunner. Kể từ ngày 28/02/2012, phần thưởng hàng tuần của VIP 1 & VIP 2 sẽ có sự thay đổi sau: Danh sách quà tặng hàng tuần của VIP 1 và 2 sẽ không còn Rương Phát Tài và Chìa Thiên Phúc.

VIP

Rương Phát Tài và Chìa Thiên Phúc sẽ không còn trong phần thưởng hàng tuần của VIP 1 & 2

Sự thay đổi này chỉ áp dụng cho VIP cấp 1VIP cấp 2, tất cả những phần thưởng của VIP cấp khác vẫn được giữ nguyên.