Thay đổi điều kiện bình chọn Miss ảnh 2014

Chào các Gunner!

Sau 2 ngày tổ chức, cuộc thi Miss Ảnh 2014 đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều nữ Gunner xinh đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự kiện, ban tổ chức đã xét thấy một số bất cập trong quy tắc bình chọn của Gunny so với các game còn lại. Vì vậy, ban tổ chức cuộc thi xin thông báo thay đổi điều kiện bình chọn của Miss Ảnh 2014 đối với Gunny như sau:

Điều kiện tham gia bình chọn Miss Ảnh

- Nhân vật level 6 trở lên đối với nhân vật tạo từ ngày 15/04/2014 đến hiện tại

- Nhân vật level 30 trở lên đối với nhân vật tạo trước ngày 15/04/2014

Rất mong các bạn hiểu và tiếp tục ủng hộ cho sự kiện này trong những ngày tới.

Trân trọng!