Thay đổi chương trình Đổi Quà VIP (cập nhật 10/2018)

[GUNNY.360GAME.VN]

  • Chương trình "Đổi Quà VIP" sẽ chuyển từ hình thức nhận, từ Website sang nhận bằng code (chỉ cần nhập code để nhận tất cả).
  • Thời gian nhận code: cố định thứ ba tuần thứ 2 của tháng -> hết tháng. Ví dụ: Tháng 11/2017, sẽ nhận code từ thứ 7 ngày 07/11/2017 -> 30/11/2017.
  • Thời gian sử dụng code: như thời gian nhận code.
  • Cách nhận: Mỗi thứ ba tuần thứ 2 hàng tháng trang chủ sẽ có thông tin & banner nhận code.
  • Chỉ tính nạp xu vào game Gunny
  • Nội dung code và điều kiện nhận:
CodeQuà tặng hàng thángHình ẢnhĐiều kiện nhận
Code Vip 6
Thần Long Vũ x1
35 ngày/ Khóa
Trong 6 tháng liên tiếp nạp 120.000 Xu
(
Chỉ tính nạp xu vào game Gunny)
Huy Chương Quý Tộc x1
30 ngày/ Khóa
Huy Chương Quy Toc
Thẻ danh hiệu VIP cấp 6 x1
30 ngày/ Khóa
Châu báu chúc phúc công kích x1
Vĩnh viễn/ Khóa
Châu báu chúc phúc phòng ngự x1
Vĩnh viễn/ Khóa
Châu báu chúc phúc thuộc tính x1
Vĩnh viễn/ Khóa
Thẻ Phụ Kiện Sói Máy x1
15 ngày/ Khóa
Chiến hồn đơn x100
Vĩnh viễn/ Khóa
Da Thú x50
Vĩnh viễn/ Khóa
Cỏ thiên diệp x50
Vĩnh viễn/ Khóa
Vé tăng vật tổ x1000
Vĩnh viễn/ Khóa
Code Vip 7
Phụng Hoàng Băng x1
35 ngày/ Khóa
Trong 6 tháng liên tiếp nạp 600.000 Xu
(Chỉ tính nạp xu vào game Gunny)
Huy Chương Quy Tộc x1
30 ngày/ Khóa
Huy Chuong quy toc
Thẻ danh hiệu VIP cấp 7 x1
30 ngày/ Khóa
Châu báu chúc phúc công kích x2
Vĩnh viễn/ Khóa
Châu báu chúc phúc phòng ngự x2
Vĩnh viễn/ Khóa
Châu báu chúc phúc thuộc tính x2
Vĩnh viễn/ Khóa
Nguồn sức mạnh x10
Vĩnh viễn/ Khóa
Thẻ Phụ Kiện Sói Máy x1
15 ngày/ Khóa
Vàng x15
Vĩnh viễn/ Khóa
Bạc x15
Vĩnh viễn/ Khóa
Da Thú x50
Vĩnh viễn/ Khóa
Code Vip 8
Phụng Hoàng Lửa x1
35 ngày/ Khóa
Trong 6 tháng liên tiếp nạp 1.200.000 Xu
(Chỉ tính nạp xu vào game Gunny)
Huy Chương Hoàng Tộc x1
30 ngày/ Khóa
Huy Chương Hoang Toc
Thẻ danh hiệu VIP cấp 8 x1
30 ngày/ Khóa
Châu báu chúc phúc công kích x3
Vĩnh viễn/ Khóa
Châu báu chúc phúc phòng ngự x3
Vĩnh viễn/ Khóa
Châu báu chúc phúc thuộc tính x3
Vĩnh viễn/ Khóa
Nguồn sức mạnh x10
Vĩnh viễn/ Khóa
Thẻ Phụ Kiện Sói Máy x1
30 ngày/ Khóa
Vàng x15
Vĩnh viễn/ Khóa
Bạc x50
Vĩnh viễn/ Khóa
Ngọc x15
Vĩnh viễn/ Khóa