Thần Tài gõ cửa, Xu Khóa "ngập mặt"

[GUNNY.360GAME.VN]

Sau một chuyến du lịch dài hạn, Thần Tài đã vô tình bước tới xứ sở Gà chúng ta và mang tới rất nhiều may mắn. Thú vị hơn Thần Tài đã mang đến cho chúng ta trò chơi dùng xu đổi lấy xu khóa, cơ hội nhận xu khóa tối đa lên tới 229.999 . Tham gia ngay!

Thời gian hoạt động

 • Bắt đầu: 00:00 Ngày 22/11/2017.
 • Kết thúc: 23:59 Ngày 22/11/2017.

Nội dung

  • Gunner dùng Xu để tiến hành Thờ Cúng, sẽ nhận lại được x2 hoặc x3 Xu khóa.
  • Căn cứ vào số lần Thờ Cúng tăng, số Xu tốn và Xu Khóa nhận mỗi lần sẽ tăng dần, cụ thể như sau:
STTXu TốnXu Khóa Nhận
1 200 240 - 500
2 700 840 - 1.609
3 2.000 2.400 - 4.600
4 5.000 6.000 - 11.500
5 15.000 18.000 - 34.500
6 25.000 30.000 - 57.499
7 50.000 60.000 - 114.999
8 100.000 120.000 - 229.999
  • Nhấp vào nút Thờ cúng, trừ Xu tương ứng. Hệ thống căn cứ vào số lần Thờ Cúng, ngẫu nhiên gửi Xu Khóa qua thư đến Gunner.
  • Tổng cộng Thờ Cúng 8 lần, giá tăng theo danh sách. Khi đã dùng hết số lần, nút Thờ Cúng sẽ biến thành “Cảm ơn Thần Tài”. Nếu nhấp vài sẽ hiện thông báo “Thần tài đang cười với bạn”.
  • Nhấp Thờ Cúng, sẽ nhảy ra khung xác nhận, nhấp đồng ý sẽ trừ Xu.


Tiêu Xu để tiến hành Thờ cúng.


Sẽ nhận được Xu khóa trả lại ngẫu nhiên theo bảng trên.

 • Thờ cúng lần 6, 7 thông báo trong server, lần 8 thông báo liên server.

Lưu ý

 • Số xu tiêu vào Thần Tài không tính vào EVENT Tiêu xu tích lũy cũng như điểm VIP.

Cách Tham Gia

  • Tại Quảng Trường Game bạn nhấp vào EVENT -> Thần Tài để tham gia.