Thách Thức Dũng Sĩ cơ hội nhận Nhẫn 9 Tuổi!

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/11/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 13/11/2019.

Nội dung

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 06/11/2019 - 23:59:59 13/11/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Túi Quà Thách Thức Dũng Sĩ x1


TÚI QUÀ THÁCH THỨC DŨNG SĨ
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện
Mở nhận: Nhẫn EXP +2 x1. Nhận thêm ngẫu nhiên: Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 x1, Bụi Sao x5, Hộp Hồn Tinh-Vừa x1, Nhẫn EXP +2 x4, Nhẫn 9 Tuổi +1 (Có thể bồi dưỡng/tiếp phí) x1.
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
Mở chắc chắn nhận được Nhẫn EXP +2 1
Mở ngẫu nhiên nhận được Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 1
Bụi Sao 5
Hộp Hồn Tinh - Vừa 1
Nhẫn EXP +2 4
Nhẫn 9 Tuổi +1
7 ngày/Có thể bồi dưỡng/Tiếp phí
1