Tăng tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm

Chào các Gunner. Rất nhiều các Gunner đã suy đoán rằng: sau đợt bảo trì vào ngày 16/12 tuần này, Huân chương nhiệm vụ hàng ngày sẽ được tăng lên thì tỉ lệ thành công khi cường hóa trang bị sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, sự thật không phải là như vậy, sau khi kết thúc đợt bảo trì rạng sáng ngày 16/12 thì không những Huân chương nhiệm vụ hàng ngày được tăng mà tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm cũng được nâng lên đấy.

Tăng tỉ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm

Sau đợt bảo trì tối nãy sẽ Tăng tỉ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm

Tỉ lệ thành công khi cường hóa trang bị sẽ được tăng cụ thể như sau:

  • Đối với tài khoản thường (không phải VIP): tăng 20% cho tỉ lệ gốc.
  • Đối với tài khoản VIP: tăng 30% của trên 20% tỉ lệ gốc đã tăng.
  • Ví dụ: Tài khoản thường có tỉ lệ gốc là 5%, tăng 20% thì tổng tỉ lệ thành công là 6%. Như vậy tỉ lệ thành công của tài khoản VIP là 6% + (30% của 6%) = 6% + 1.8% = 7.8%

Sau đây là một ví dụ cụ thể về việc tăng tỉ lệ thành công khi cường hóa trang bị sau khi kết thúc đợt bảo trì tuần này:

  • Tỉ lệ thành công khi chưa cập nhật là 54.6%:
  • Chưa Update

  • Tỉ lệ thành công sau khi cập nhật đối với tài khoản thường sẽ tăng lên 65.6%:
  • Sau khi cập nhật - TK thường

  • Và cuối cùng là tỉ lệ thành công sau khi cập nhật đối với Tài khoản VIP tăng lên đến 81.3%:
  • Tỉ lệ thành công đối với TK VIP

Như vậy, từ 54.6% khi chưa cập nhật đã tăng lên 81.3% sau khi cập nhật đối với tài khoản VIP. Giờ đây chúng ta có thể nâng cấp trang bị một cách dễ dàng hơn trước rất nhiều, đây quảlà một tin rất tuyệt vời đối với tất cả thần dân Vương Quốc Gà