Tăng thời hạn vật phẩm lên 365 ngày và vĩnh viễn

Xin chào các Gunner thân mến!

Việc tăng giới hạn cho vật phẩm lên 365 ngày hoặc vĩnh viễn Gunny Team đã nghĩ đến từ lâu. Trong một thời gian tìm hiểu cộng đồng Gunner tại các Gunny Fanpage, diễn đàn và các buổi giao lưu Offline, Gunny Team nhận thấy đây là một nhu cầu khá lớn trong cộng đồng vào lúc này. Vậy theo đó, đáp ứng nguyện vọng của đại đa số các Gunner. Gunny Team sẽ tiến hành cập nhật thời hạn là 365 ngàyvĩnh viễn cho các vật phẩm dưới đây.

Rất cám ơn các Gunner đã ủng hộ cho Gunny Online và Gunny Team chúc các bạn vui vẻ với những sự kiện mà BTC đem lại.

Vật phẩm Hình ảnh Thời gian Giá gia hạn
(Xu)
[Lắc xương thú] Vĩnh viễn 500
[Chúc phúc]

Vĩnh viễn 125
[Chúc phúc+1] 365 ngày 250
[Chúc phúc+2] 365 ngày 375
[Chúc phúc+3] 365 ngày 500
[Chúc phúc+4] 365 ngày 625
[Chúc phúc+5] 365 ngày 750
[Tinh xảo] Vĩnh viễn 125
[Tinh xảo+1] 365 ngày 250
[Tinh xảo+2] 365 ngày 375
[Tinh xảo+3] 365 ngày 500
[Tinh xảo+4] 365 ngày 625
[Tinh xảo+5] 365 ngày 750
[Ác ma] Vĩnh viễn 125
[Ác ma+1] 365 ngày 250
[Ác ma+2] 365 ngày 375
[Ác ma+3] 365 ngày 500
[Ác ma+4] 365 ngày 625
[Ác ma+5] 365 ngày 750
[Vĩnh cửu] Vĩnh viễn 125
[Vĩnh cửu+1] 365 ngày 250
[Vĩnh cửu+2] 365 ngày 375
[Vĩnh cửu+3] 365 ngày 500
[Vĩnh cửu+4] 365 ngày 625
[Vĩnh cửu+5] 365 ngày 750
[Bao tay Venus] 365 ngày 1400
[Bao tay Venus +1] 365 ngày 1400
[Bao tay Venus +2] 365 ngày 1400
[Bao tay Venus +3] 365 ngày 1400
[Bao tay Venus +4] 365 ngày 1400
Bao tay Venus +5 - 365 ngày 1400
[Mã não] Vĩnh viễn 500
[Thiên Vũ] Vĩnh viễn 125
[Thiên Vũ+1] 365 250
[Thiên Vũ+2] 365 375
[Thiên Vũ+3] 365 500
[Thiên Vũ+4] 365 500
[Thiên Vũ+5] 365 750
[Cỏ bốn lá] Vĩnh viễn 125
[Cỏ bốn lá+1] 365 250
[Cỏ bốn lá+2] 365 375
[Cỏ bốn lá+3] 365 500
[Cỏ bốn lá+4] 365 625
[Cỏ bốn lá+5] 365 750
[Lãng mạn ] 365 125
[Lãng mạn +1] 365 200
[Lãng mạn +2] 365 300
[Lãng mạn +3] 365 450
[Lãng mạn +4] 365 600
Lãng mạn +5 - 365 750
[Lam hải] Vĩnh viễn 125
[Lam hải+1] 365 250
[Lam hải+2] 365 375
[Lam hải+3] 365 500
[Lam hải+4] 365 625
[Lam hải+5] 365 750
[Nhẫn chữ P] Vĩnh viễn 125
[Nhẫn chữ P+1] 365 250
[Nhẫn chữ P+2] 365 375
[Nhẫn chữ P+3] 365 500
[Nhẫn chữ P+4] 365 625
[Nhẫn chữ P+5] 365 500
[Vật định tình+1] 365 250
[Vật định tình+2] 365 375
[Vật định tình+3] 365 500
[Vật định tình+4] 365 625
[Vật định tình+5] 365 750
[Nhẫn vĩnh cửu] 365 125
[Vĩnh cửu +1] 365 200
[Vĩnh cửu +2] 365 300
[Vĩnh cửu +3] 365 450
[Vĩnh cửu +4] 365 600
Vĩnh Cửu +5 - 365 750
[Hạnh phúc +1] 365 200
[Hạnh phúc +2] 365 300
[Hạnh phúc +3] 365 450
[Hạnh phúc +4] 365 600
[Hạnh phúc +5] 365 750