Tạm ngưng sự kiện: Âu Lạc - Anh hùng & Âu Lạc - Sử thi

Chào các Gunner,

Hiện tại, Gunny Team vừa phát hiện được có một số các Gunner lợi dụng lỗi đi không tốn vé để hoàn thành nhiệm vụ Âu Lạc - Anh hùng & Âu Lạc Sử thi, nên Gunny Team sẽ tạm ngưng sự kiện này. Gunny Team sẽ sớm khắc phục và mở lại sự kiện trong thời gian sớm nhất. Các tin mới nhất về vấn đề này sẽ có ở thông báo tiếp theo.

* Lưu ý: Các sự kiện khác trong Game vẫn diễn ra bình thường.