Tạm ngưng Liên thông máy chủ Gunny - 07/04

Các Gunner thân mến!

Như đã thông báo theo dự kiến là bảo trì sáng nay sẽ Liên thông 4 cụm máy chủ Gunny, tuy nhiên do một số vấn đề kỹ thuật - Gunny Team xin được thông báo tạm ngưng Liên thông, hiện tại các máy chủ thông báo vẫn hoạt động bình thường.

Rất mong các Gunner thông cảm cho sự bất tiện này!

Liên thông máy chủ

  • Cụm 17 bao gồm: Gà Chinh Phục & Gà Thiện Xạ.
  • Cụm 191 bao gồm: Gà Phép Thuật và Gà Không Gian.

Nếu có thời gian cụ thể sẽ Liên thông, Gunny Team sẽ có thông báo tại trang chủ trong thời gian tới.

Trân trọng,