Tạm ngưng Gà Điểm Danh - Lãnh Ipod từ 10:30-17:00

Các Gunner thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống khuyến mãi, sự kiện Gà điểm danh - Lãnh Ipob sẽ tạm ngưng hoạt động trong ngày hôm nay cụ thể:

Từ 10:30 đến 17:00 ngày 20/11/2012

Chương trình sẽ mở lại và tiếp tục sau 17:00. Các bạn chưa nhận được code hãy vào lịch sử nhận code để kiểm tra lại nhé. Ngoài ra trong thời gian bảo trì, thì thời gian Online trên CSM của các bạn ngày hôm nay vẫn sẽ được tính.

Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện trên!

GÀ ĐIỂM DANH - LÃNH IPOB