Tạm ngưng EVENT Thu Thập Thẻ tại Gà Teen!

Chào các Gunner,

Hiện tại EVENT Thu Thập Thẻ tại máy chủ Gà Teen đang có sự cố xảy ra & Gunny Team xin tạm dừng EVENT này cho đến khi khắc phục hoàn toàn.

Tạm ngưng Thu Thập Thẻ ở máy chủ Gà Teen cho đến khi khắc phục lỗi hoàn toàn.

Thời gian mở lại sẽ có thông báo trong bản tin tiếp theo.

Mong Gunner thông cảm cho sự bất tiện này!