Tạm ngưng Doanh Trại Chiến, x2 thưởng Phó bản

Chào các Gunner,

Hiện nay, có một số vấn đề liên đến Doanh Trại Chiến trong Gunny, nên Gunny Team quyết định tạm đóng tính năng này từ ngày 07/04/2016.

Doanh Traïi Chieán Gunny

Doanh Trại Chiến là kiểu chơi được nhiều Gunner yêu thích nhất xuất hiện và cuối năm 2013, tuy nhiên hiện tại xuất hiện nhiều vấn đề không thể tham gia tốt được. Gunny Team sẽ tạm đóng để tìm cách khắc phục trong thời gian sớm nhất.

* Lưu ý: Trong Game vẫn còn xuất hiện biểu tượng Doanh Chiến nhưng Gunner tạm thời không thể tham gia.

x2 Phần thưởng Phó Bản

Điều hạnh phúc khó có thể mà tả được khi tham gia Phó bản lật được 'đồ ngon' mà lại được x2 nữa thì còn gì bằng ^_^. Để bù đắp lại thất thoát phần thưởng Doanh Trại Chiến hằng tuần, Quốc Vương Gà đã có 'ban phúc' xuống cho các thần dân Gà đó là khi tham gia các Phó bản Đơn và Phó bản Nhóm sẽ được thêm x2 phần thưởng lật bài.

Thời gian x2 thưởng Phó bản
  • 15h45 - 16h45 các ngày từ 08/04 - 10/04
  • 15h45 - 16h45 các ngày từ 15/04 - 17/04
  • Chỉ x2 Phần thưởng của Phó bản Đơn và Phó bản Nhóm.

Mong rằng tin này sẽ làm hài lòng các Gunner!