Tạm ngưng dịch vụ bằng tin nhắn SMS của Mobifone

Xin chào các Gunner!

Gunny Team xin thông báo tạm ngưng dịch vụ bằng tin nhắn SMS của Mobifone để nâng cấp hạ tầng network.

Thời gian: Từ 0:00 – 2:00 rạng sáng ngày 11/10/2012

Ảnh hưởng của việc bảo trì:

  • Khách hàng sử dụng mạng điện thoại Mobifone nhắn tin nạp ZingXu sẽ không nhận được ZingXu.
  • Khách hàng sử dụng mạng điện thoại Mobifone cũng sẽ không sử dụng được các dịch vụ bằng tin nhắn SMS của tất cả các product.
  • Đại lý sử dụng mạng điện thoại Mobifone sẽ không nhận được OTP để bán ZingXu.

Các mạng điện thoại khác vẫn sử dụng bình thường.

Rất mong các bạn thông cảm về bất tiện trên!