Tạm ngưng chương trình Rinh Xe SH Du Xuân Ất Mùi

Nhằm nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống, tiện ích sử dụng cho các bạn khi tham gia chương trình Rinh Xe SH Du Xuân Ất Mùi, BTC sẽ tạm ngưng chương trình từ 21:00 tối nay. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 21:00 ngày 9/2/2015
  • Thời gian hoàn tất: Sẽ thông báo sau ngay khi hoàn tất

Như vậy trong khoảng thời gian này các bạn sẽ không thể tham gia chương trình quay số Rinh Xe SH Du Xuân Ất Mùi. Thành thật cáo lỗi và mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Xem chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY.


Lưu ý:

  • Những bạn thực hiện chuyển Zing Xu vào Game tính từ 00:00 ngày 2/2 sẽ được nhận lần chơi tương ứng với 100 Zing Xu = 1 lần chơi.