Tạm ngưng chương trình Bổ sung thông tin tài khoản

Nhằm nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống, tiện ích sử dụng cho các bạn khi tham gia chương trình Bổ Sung Thông Tin - Nhận ngay quà Khủng, BTC hiện tại đang tạm ngưng chương trình.

  • Thời gian mở lại: Sẽ có thông báo tại trang chủ.

Như vậy trong khoảng thời gian này các bạn sẽ không thể tham gia chương trình quay số Bổ Sung Thông Tin - Nhận ngay quà Khủng. Thành thật cáo lỗi và mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Xem chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY.