Tạm ngưng bình chọn Nữ Hoàng Cổ Động 2015

Nhằm bảo trì và sửa lỗi không nhận được lượt bình chọn nên chương trình Nữ Hoàng Cổ Động 2015 sẽ tạm ngưng bình chọn:

  • Thời gian bảo trì: Từ 22:00 ngày 6/5/2015
  • Thời gian hoàn tất: Khoảng 10:00 ngày 8/6/2015
  • Gunny Team sẽ kéo dài thời gian bình chọn đến 18h T3 9/6/2015 để bù lại thời gian hệ thống sửa chữa.

Bảo trì

Như vậy trong khoảng thời gian này các bạn sẽ không thể tham gia bình chọn cho Nữ Hoàng Cổ Động 2015. Thành thật cáo lỗi và mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Xem chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY.