Tạm hoãn thời gian trao giải Gunny World Championship 2015

Chào các Gunner!

Như thông tin đã thông báo trước đó về việc trao giải Gunny World Championship 2015<, Nữ Hoàng Cổ Động 2015 Bình Luận Viên Gà vào ngày 2.7.2015.

Tuy nhiên, do lỗi hệ thống nên hiện tại Gunny Team chưa thể trao giải in-game cho các bạn tham gia chương trình Gunny World Championship 2015, Nữ Hoàng Cổ Động 2015, Bình Luận Viên Siêu Gà.

Thời gian trao giải dự kiến dời lại là Thứ 6 ngày 10/7/2015.

Rất mong các bạn thông cảm!

Xem lại danh sách trao giải TẠI ĐÂY.