Sự thay đổi của Sân Tập Luyện trong Gunny 3.4

Chào các Gunner. Thêm một thay đổi nữa trong Gunny 3.4 mà ít ai chúng ta để ý đến đó là "Sân luyện tập". Sân luyện tập sẽ có sự thay đổi về yêu cấp độ để hoàn thành các nhiệm vụ tại đây, sự thay đổi này giúp ích rất nhiều cho những Gunner trong giai đoạn đầu từ Level 15 đến 20.

Sân luyện tập

Sự thay đổi của Sân luyện tập giúp các Gunner đỡ vất cả trong giai đoạn đầu

Nếu trước đây, bạn đạt cấp độ 20 thì mới đủ điều kiện để có thể làm các nhiệm vụ Cao cấp tại phòng luyện tập thì giờ đây chỉ cần bạn đạt cấp 15 thì có thể làm tất cả những nhiệm vụ tại Sân luyện tập rồi đấy, kể cả những nhiệm vụ Cao cấp:

Nhiệm vụ cao cấp tại Sân luyện tập

Cấp 15 đã có thể hoàn thành nhiệm vụ Cao cấp tại Sân luyện tập

Phần thưởng của các nhiệm vụ Cao cấp là vô cùng hấp dẫn, bao gồm số lượng lớn đá Hợp thành 4 Đá cường hóa 4. Vì vậy, bạn sẽ có cơ hội cường hóa và nâng cấp trang bị lên các cấp cao hơn mặc dù mới ở cấp 15.