Sư kiện Tụ Tài

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TỤ TÀI -=-

Quy tắc tham gia

  • Mỗi ngày nạp tích lũy đạt các mốc sau : 9999, 49999, 99999, 299999, 499999 xu nhận ngay 1 lần Tụ Tài.
  • Tiêu phí xu chỉ định ngẫu nhiên nhận ngay hoàn trả Xu Khóa 120%, 150%, 180%.
  • Mỗi ngày có 5 lần Tụ Tài. 0h hàng ngày hệ thống sẽ thiết lập lại.
  • Mỗi lần Tụ Tài tốn số xu khác nhau.
  • Lưu ý:
   • Mỗi ngày nạp xu tích lũy tối đa có thể nhận 5 lần Tụ Tài.
   • Hết 5 lần Tụ Tài tiếp tục nạp xu sẽ không nhận được số lần. Mỗi lần Tụ Tài đều tốn một số xu nhất định.
Số lầnXu tốn khi tụ tài
Lần 1 6666
Lần 2 6666
Lần 3 26666
Lần 4 66666
Lần 5 66666

Cách tham gia

  • Click Icon Event, sau đó chọn Icon “Tụ Tài”.