Sự kiện "Nhà sưu tập thẻ bài"

Chào các Gunner. Vào rạng sáng ngày mai, ngày 13/01/2012 Gunny Team sẽ cập nhật Hộp thẻ thần bí Bộ lạc tà thần và một tin vui cho các bạn yêu thích và sưu tập bộ thẻ Bộ lạc tà thần đó là Gunny Team sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt chỉ dành riêng cho những Gunner nâng cấp bộ thẻ Bộ lạc tà thần với phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Sự kiện đặc biệt dành riêng cho bộ thẻ Bộ lạc tà thần

Gunner có thể mua Hộp thẻ thần bí Bộ Lạc Tà Thần tại Shop.

Để thuận lợi trong việc nâng cấp thẻ khi tham gia sự kiện này, các Gunner hãy mua Hộp thẻ thần bí Bộ Lạc Tà Thần tại Shop (các bạn đừng nhầm với hộp thẻ thần bí nhé), Hộp thẻ thần bí Bộ Lạc Tà Thần khi mở ra sẽ cho bạn thẻ bài thuộc bộ thẻ Bộ Lạc, từ đó các bạn sẽ tiện lợi khi nâng cấp bộ thẻ này hơn.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner nâng cấp những thẻ bài thuộc bộ thẻ phó bản Bộ lạc tà thần đạt mức 5, 10, 20 30 sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng từ sự kiện.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 13/01/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 15/01/2012.

Phần thưởng

Các Gunner nâng cấp những thẻ bài thuộc bộ thẻ phó bản Bộ lạc tà thần đạt mức 5, 10, 20 30 sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng như sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh Cấp thẻ bài
[Đá cường hóa 4] 3 Khóa 5
[Đá cường hóa 4] 6 Khóa 10
[Đá cường hóa 5] 2 Khóa 20
[Đá cường hóa 5] 3 Khóa 30

Lưu ý

- Thẻ bài phải thăng cấp. Ví dụ: thời gian bắt đầu sự kiện thẻ bài đã đạt cấp 5, kết thúc sự kiện vẫn ở cấp 5 thì không được tính.

- Cùng 1 loại thẻ bài thì phần thưởng không được tích lũy. Ví dụ: người chơi nâng cấp từ thẻ cấp 4 lên cấp 10 cũng chỉ nhận được quà cấp ở 1 mức cấp 10.

- Thẻ bài khác loại nâng cấp đúng cấp chỉ định sẽ nhận được phần thưởng. Ví dụ: trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nâng cấp 2 loại thẻ khác nhau lên cấp 5 sẽ nhận được 2 phần thưởng ở cấp 5.

- Chỉ thăng cấp đúng các mức chỉ định: 5, 10, 20, 30 mới nhận được phần thưởng.