Sự Kiện Ngày Của Mẹ

Thu thập: Chim Cánh Cụt

Vật PhẩmHình Ảnh
Thu thập Chim cánh cụt (x40)

Phần thưởng nhận

Thẻ Hoa Xinh x1
Dùng sẽ nhận danh hiệu Như Hoa.
Nhận được: Tấn công +30, Phòng thủ+30, Nhanh nhẹn+30, May mắn+30.
30 ngày.
Tinh hoa vinh dự x15

Con Ngoan Của Mẹ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 10/05/2018 - 23:59:59 16/05/2018
Cấp độ 08 -70
Điều kiện Thu hoạch 80 thức ăn bất kỳ x1
Không thể hoàn thành nếu dùng trợ thủ. Bạn cần tự trồng bằng thủ công.
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên (x2)

Đá (x5)

Chim cánh cụt (x1)

Tình Mẹ Bao La

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 10/05/2018 - 23:59:59 16/05/2018
Cấp độ 08 -70
Điều kiện Dùng 13 loa lớn nhận thưởng
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Nước tu luyện ma pháp cấp 1 (x10)

Đá Linh Hồn (x5)Sổ Rách Nát (x3)