Sự kiện: Đăng nhập nhận quà tháng 9

Đăng nhập nhận quà tháng 9

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 08/09/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 21/09/2016.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1
Túi quà Tháng 9 1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20
Túi quà tháng 9 1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30
Túi quà tháng 9 1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40
Túi quà tháng 9 1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50
Túi quà tháng 9 1

Cây trồng (sơ)
5

Mở Túi quà tháng 9 sẽ nhận được:

Túi quà Tháng 9Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được

Thuốc Tăng Cấp Thú x3
Vật Tế Cao x3
Chứng nhận yêu thú cưng x1 (đổi quà HOT)
Legend·Cúp Vàng x1,
Xe Không Gian (3 ngày) x1
Xe Không Gian (7 ngày) x1
Thuốc Tăng Cấp Thú x10
Thuốc Tăng Cấp Thú x5
Vật Tế Cao x10
Vật Tế Cao x5
Tinh Hoa Vinh Dự x10