Sự kiện đặc biệt dành cho máy chủ thử nghiệm PBM

Chào các Gunner!

Rất nhiều sự kiện mới và phần thưởng vô cùng hấp dẫn chờ bạn tham gia đây, đừng bỏ lỡ nhé!

Đột Phá PET

 • Từ 12:00 ngày 16/05/2016 đến 23:59 ngày 18/05/2016.
 • Chỉ áp dụng cho máy chủ thử nghiệm Gà Ác - Teen - Xếp Hình - Nhân Sâm.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner Đột Phá thú cưng theo đúng yêu cầu của sự kiện nhận phần thưởng tương ứng.
 • Chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ở mỗi mốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thú Cưng đã từng đột phá qua rồi không thể nhận phần thưởng mốc thấp hơn.

Gia Công

 • Từ 12:00 ngày 16/05/2016 đến 23:59 ngày 18/05/2016.
 • Chỉ áp dụng cho máy chủ thử nghiệm Gà Ác - Teen - Xếp Hình - Nhân Sâm.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner Tăng Gia Công trang bị đúng theo yêu cầu của sự kiện nhận phần thưởng tương ứng.
 • Chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ở mỗi mốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
 • Đã từng gia công qua mức yêu cầu của event không thể nhận thưởng.
Yêu CầuPhần thưởngHình ảnhSố lượng
Kích hoạt thành công 5 món Đá Đá 50
Cỏ Thiên Diệp 50
Kích hoạt thành công 9 món Đá Đá 150
Cỏ Thiên Diệp 100
Kích hoạt thành công 5 món Đồng Đồng 50
Cỏ Thiên Diệp 150
Kích hoạt thành công 9 món Đồng Đồng 150
Cỏ Thiên Diệp 200
Kích hoạt thành công 5 món Bạc Bạc 50
Cỏ Thiên Diệp 250
Kích hoạt thành công 9 món Bạc Bạc 150
Cỏ Thiên Diệp 300
Kích hoạt thành công 5 món Vàng Vàng 50
Cỏ Thiên Diệp 350
Kích hoạt thành công 9 món Vàng Vàng 100
Cỏ Thiên Diệp 400

Kho Báu

  • Từ 12:00 ngày 16/05/2016 đến 23:59 ngày 18/05/2016.
  • Chỉ áp dụng cho máy chủ thử nghiệm Gà Ác - Teen - Xếp Hình - Nhân Sâm.
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner Vượt bản đồ kho báu, nhận đựơc Rương kho báu từ 1 -> 5* sẽ đựơc tính 1 lần hoàn thành.

 • Khi hoàn thành yêu cầu vượt qua điểm cuối sẽ nhận đựơc phần thưởng tương ứng.
 • Phần thưởng sau khi nhận sẽ gửi về thư.
Yêu CầuPhần thưởngHình ảnhSố lượng
Qua điểm cuối Kho Báu 1 lần Đá huyền thú 50
Đá 10
Vật Tế Cao 10
Qua điểm cuối Kho Báu 2 lần Đá huyền thú 100
Đá 30
Vật Tế Cao 30
Qua điểm cuối Kho Báu 3 lần Đá huyền thú 150
Đá 50
Vật Tế Cao 50

Dùng Đạo Cụ

 • Từ 12:00 ngày 16/05/2016 đến 23:59 ngày 18/05/2016.
 • Chỉ áp dụng cho máy chủ thử nghiệm Gà Ác - Teen - Xếp Hình - Nhân Sâm.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner sử dụng đạo cụ theo đúng yêu cầu loại, số lượng của Event thì sẽ nhận phần thưởng tương ứng với từng mốc.
 • Chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ở mỗi mốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
 • Phần thưởng sau khi nhận sẽ gửi về thư.
Đạo cụ dùngSL yêu cầuPhần thưởngHình ảnh
Đồng 500 Đồng x100
Vật Tế Thấp x100
Vật Tế Cao 500 Vật Tế Cao x100
Linh Lộ Đơn x100
Thuốc tăng cấp thú 500 Thuốc Tăng Cấp Thú x100
Chiến hồn đơn x100