SOCK !!! Mua Hoa Nguyệt Quế, nhận ngay Lãng mạn +2

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua tặng cho bạn bè 48 Hoa Nguyệt Quế sẽ được tặng ngay Lãng mạn +2.

Thời gian diễn ra sự kiện

 • Thời gian bắt đầu: 14:00 ngày 13/09/2012.
 • Thời gian kết thúc: 23:59:59 ngày 13/09/2012.

Phần thưởng

Trong thời gian sự kiện, các Gunner mua tặng cho bạn bè 48 Hoa Nguyệt Quế sẽ được tặng ngay Lãng mạn +2.

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
[Lãng mạn +2] 1 Khóa

Hướng dẫn tham gia sự kiện

 • Đầu tiên các bạn mở Túi trang bị lên, sau đó chọn mục Hộp quà như sau:
 • Hộp quà

  Mở Túi trang bị sau đó chọn Hộp quà

 • Sau đó các bạn tìm đến Hoa Nguyệt Quế và tiến hành mua tặng cho người khác 48 Hoa Nguyệt Quế như sau:
 • Hoa Nguyệt Quế

  Mua tặng người khác 48 Hoa Nguyệt Quế

 • Sau khi mua tặng xong, quà sẽ được hệ thống gửi đến Hộp thư của bạn, hãy kiểm tra Hộp thư đến để nhận quà nhé:
 • Hộp thư đến

  Mở Hộp thư đến để nhận quà Lãng mạn +2

Chúc các bạn thành công!

Lưu ý

 • Nhiệm vụ dành cho các Gunner từ Level 5 trở lên.
 • Chỉ diễn ra trong ngày hôm nay (13/09), từ 14:00 đến 23:59:59.
 • Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.