Sở hữu ngay Thẻ Chu Tước & Quy Thần Cấp 3

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 31/07/2018. 
  • Kết thúc: 23:59 ngày 01/08/2018. 
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 10.000 - 999.999 Xu vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 10.000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Thẻ Phụ Kiện Chu Tước

Sát thương +90
Hộ giáp +65
HP +3500
Ma Công +60
Ma Kháng +130

1
7 ngày/Khóa

Cánh Lung Linh 9 Tuổi
8 ngày/Không thể tiếp phí

1

Quy Thần - Cấp 3
50-50-50-50

Khóa/15 ngày/Không thể tiếp phí & thao tác tiệm rèn

1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv.1

Dùng Tăng bậc Phụ Kiện Thú - Tăng nhiều Lực Chiến
30
Chìa Ma Pháp
Đạo cụ dùng để mở ô tại Kho Nhà Ma Pháp
75

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 10.000 Xu - 99.999 Xu.