Sở hữu Biến hình PET vĩnh viễn với Máy Chụp Hình!

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 ngày 04/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 08/05/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

Máy Chụp Hình
MUA TRONG GIẢM GIÁ - 300 XU/CÁI
Đổi Biến Hình PET (Vĩnh Viễn)
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Máy Chụp Hình
 x300

Thẻ Triệu Hồi Tiểu Mộng
1

Máy Chụp Hình
 x300


Gà Thần Thái
1

Máy Chụp Hình
 x300


Thẻ Triệu Hồi Tiểu Thần
1

Máy Chụp Hình
 x300

Cún Sociu
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.