Rồng xuất hiện, Gà tạm nấp

Chào các Gunner! Hôm nay (29/08), sự kiện Chinh Phục Thần Thú sẽ tiếp tục quay lại, thay vào đó sự kiện Bắt Gà tại suối nước nóng sẽ tạm Off trong hôm nay và ngày mai (29/08 và 30/08).

Chinh Phục Thần Thú diễn ra vào 3 ngày sau:

  • Ngày 29/08: Từ 14:30 đến 15:30
  • Ngày 30/08: Từ 14:30 đến 15:30
  • Ngày 31/08: Từ 14:30 đến 15:30

Thời gian đổi quà: Từ 15:30 đến 16:30 tương ứng với mỗi ngày.

Chi tiết, các bạn vui lòng xem TẠI ĐÂY.