Rinh ngay thẻ bài Bạch Kim với túi thẻ bài Bạch Kim Ngũ Thần Binh

Các Gunner thân mến!

Việc sở hữu một thẻ bài Bạch Kim siêu khủng luôn là mục tiêu của tất cả thần dân của Vương Quốc Gà. Giờ đây việc có trong tay 1 thẻ bài Bạch Kim năm trong bộ thẻ bài Ngũ Thần Binh sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với Túi quà thẻ bài Bạch Kim Ngũ Thần Binh trong sự kiện nạp xu.

Túi quàThuộc tính bộ thẻVật phẩm nhận đượcHình ảnh

Túi quà Thẻ bài Bạch Kim Ngũ Thần Binh

Mở ngẫu nhiên nhận được
Trang bị 2 tấm: Trong thi đấu và khiêu chiến tăng 1000 HP
Trang bị 5 tấm: Trong thi đấu và khiêu chiến sát thương và hộ giáp tăng 15 điểm.
Thẻ bài TiVi Tủ Lạnh Bạch Kim
Thẻ bài Tủ Thuốc Bạch Kim
Thẻ bài Túi Vũ Khí Bạch Kim
Thẻ bài Lu Gạch Bạch Kim
Thẻ bài Giỏ Trái Cây Bạch Kim


Lưu ý:

  • Nếu bạn đã có thẻ Bạch Kim nằm trong bộ Ngũ Thần Binh thì khi mở thẻ sẽ nhận được 180 điểm thẻ bài.