Ra mắt Vớ Giáng Sinh 2018, Mua ngay hôm nay!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 14h00 ngày 24/12/2018
  • Kết thúc: 23:59 ngày 26/12/2018

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra Gunner có thể mua Vớ Giáng Sinh 2018 đang được bán tại EVENT -> Giảm Giá -> Cá Nhân.
  • Giá 50 Xu/1 Cái. Không giới hạn số lượng mua

VỚ GIÁNG SINH 2018
50 Xu/1 Cái

Thông tin

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Chắc chắn nhận

Khối Tuyết

5

Ngẫu nhiên nhận

Tinh hoa vinh dự

10

Khối Tuyết

10

Thẻ Thời Gian Noel

1

Thẻ Thời Gian Noel

3

Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình

1

Dù Nhỏ (Dùng đổi Bộ Giáng Sinh Ấp Áp trong Đổi Thưởng)

1

Đổi Bộ Giáng Sinh Ấm Áp

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner thu thập đủ đạo cụ Dù Nhỏ có từ Vớ Giáng Sinh 2018 sẽ đổi được Bộ Phụ Kiện Giáng Sinh Ấm Áp.

Đổi Bộ Giáng Sinh Lấp Lánh

Vật phẩm cần có

Vật phẩm nhận được


Dù Nhỏ x20

Đêm Rực Rỡ x1

Sao Sáng x1

Đêm Lung Linh x1

Tình Nồng x1

Tất cả vật phẩm đều khóa/ Hiệu lực 7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện thời trang.