Ra mắt Túi Quà Phù Hiệu [23/08 - 28/08]TÚI QUÀ PHÙ HIỆU-SƠ

Bán tại GIẢM GIÁ - MUA GIỚI HẠN: 100 Xu/Túi.

10:00:00 23/08/2019 - 23:59:59 28/08/2019
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ PHÙ HIỆU-SƠ Mở chắc chắn nhận được Bụi Sao
Khóa
5
Ngẫu nhiên nhận thêm Đồng Đỏ
Khóa
4
Sắt Mềm
Khóa
2
Đồng Đỏ
Khóa
8
Sắt Mềm
Khóa
4
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thô
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Thô
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Thường
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Áo - Thô
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Áo - Thường
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Nón - Thô
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Nón - Thường
Khóa
1


TÚI QUÀ PHÙ HIỆU-TRUNG

Bán tại GIẢM GIÁ - MUA GIỚI HẠN: 360 Xu/Túi.

10:00:00 23/08/2019 - 23:59:59 28/08/2019
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ PHÙ HIỆU-TRUNG Mở chắc chắn nhận được Bụi Sao
Khóa
10
Ngẫu nhiên nhận thêm Bạc Trắng
Khóa
1
Vàng Tím
Khóa
2
Hồn Rồng Lửa
Khóa
1
Ngọc Băng
Khóa
1
Ngọc Gió
Khóa
1
Kết Tinh Mặt Đất
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Ưu Tú
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Áo - Ưu Tú
Khóa
1
Quyển Phù Hiệu Nón - Ưu Tú
Khóa
1

Để mua hai Túi Quà này các bạn hãy vào khu Giảm Giá - Mua Giới Hạn nhé!

Nhiệm vụ Gunny