Ra Mắt Trang Phục Halloween

RA MẮT TRANG PHỤC HALLOWEEN

Xin chào các Gunner,

Nhân dịp lễ hội Halloween năm 2018, Vương Quốc Gà sẽ cho ra mắt các bộ trang phục thời trang mừng lễ hội Halloween. Độ Cool Ngầu thì khỏi phải nói nha. Kèm theo đó là 4 món phụ kiện trang phục rất cute và vui nhộn nữa.
Đồng thời sẽ ra mắt 2 Bộ Phụ Kiện mới mừng Halloween nữa đó.
Xin mời các Gunner cùng xem những hình ảnh Vua Gà mới vừa công bố nhé.

 

THỜI TRANG HALLOWEEN

HÌNH ẢNH

HALLOWEEN NAM

 


Áo

Lửa Ngầm

Chỉ số :
10-10-10-10


Nón

Thầm Thì

Chỉ số :
10-10-10-10


Tóc

Gió Bấc

Chỉ số :
10-10-10-10


Mắt

Đặc Sắc

Chỉ số :
10-10-10-10

Bộ Halloween Nam 1

Hiệu quả bộ : Kết hợp Lửa Ngầm và Thầm Thì  nhận hiệu quả bộ : Thủ +20, May +20, Ma Kháng +10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.

Bộ Halloween Nam 2

Hiệu quả bộ : Kết hợp Lửa Ngầm và Thầm Thì  nhận hiệu quả bộ : Thủ +20, May +20, Ma Kháng +10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.

Giá tiếp phí

Áo & Nón : 270 Xu/Xu khóa 7 ngày. 570 Xu/Xu khóa 30 ngày. 2000 Xu/Xu khóa 365 ngày
Nón:
Tóc : 150 Xu/Xu khóa 7 ngày. 350 Xu/Xu khóa 30 ngày. 900 Xu/Xu khóa 365 ngày.
Mắt : 50 Xu/Xu khóa 7 ngày. 150 Xu/Xu khóa 30 ngày. 450 Xu/Xu khóa 365 ngày

 

HÌNH ẢNH

HALLOWEEN NỮ

 


Áo

Hoa Đêm

Chỉ số :
8 - 8 - 8 - 8


Nón

Sương Đen

Chỉ số :
8 - 8 - 8 - 8


Tóc

Huyên Náo

Chỉ số :
8 - 8 - 8 - 8


Mắt

Mộng Mị

Chỉ số :
8 - 8 - 8 - 8

Bộ Halloween Nữ 1

Hiệu quả bộ : Kết hợp Hoa Đêm và Sương Đen  nhận hiệu quả bộ : Thủ +20, May +20, Ma Kháng +10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.

Bộ Halloween Nữ 2

Hiệu quả bộ : Kết hợp Huyên Náo và Mộng Mị  nhận hiệu quả bộ : Thủ +20, May +20, Ma Kháng +10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.

Giá tiếp phí

Áo & Nón : 270 Xu/Xu khóa 7 ngày. 570 Xu/Xu khóa 30 ngày. 2000 Xu/Xu khóa 365 ngày
Nón:
Tóc : 150 Xu/Xu khóa 7 ngày. 350 Xu/Xu khóa 30 ngày. 900 Xu/Xu khóa 365 ngày.
Mắt : 50 Xu/Xu khóa 7 ngày. 150 Xu/Xu khóa 30 ngày. 450 Xu/Xu khóa 365 ngày

 

 

 

BỘ PHỤ KIỆN TRANG PHỤC HALLOWEEN

Bộ phụ kiện

Công

Thủ

Nhanh

May

ST

Hộ Giáp

HP

Giá Vinh Dự

Hallooween Nam

50

20

50

20

10

10

500

4000


Bộ phụ kiện

Công

Thủ

Nhanh

May

ST

Hộ Giáp

HP

Giá Vinh Dự

Hallooween Nữ

50

20

50

20

10

10

500

4000