Ra Mắt Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi - Huy Chương Mới

Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi

TênHình ảnhThuộc tính

Thẻ Phụ Kiện Chu Tước

Sát Thương: +90
Hộ Giáp: +65
HP: +3500
Ma Công: +60
Ma Kháng: +130

Thẻ Phụ Kiện Bò Sữa Trái Tim

Sát Thương: +20
Hộ Giáp: +20
HP: +1000
Ma Công: +20
Ma Kháng: +20

Huy Chương

Huy ChươngMô TảMở thuộc tính

Huy Chương Quý Tộc
Sát thương chịu giảm 6% (Huy Chương chứng nhận Quý Tộc của Vương Quốc Gà)

Công Kích: +120
Phòng Thủ: +40
May Mắn: +40
Ma Công: +20
Ma Kháng: +20
Sát Thương Chịu Giảm 6%


Huy Chương Hoàng Tộc
Sát thương chịu giảm 8% (Huy Chương chứng nhận Hoàng Tộc của Vương Quốc Gà)

Công Kích: +150
Phòng Thủ: +60
May Mắn: +60
Ma Công: +35
Ma Kháng: +35
Sát Thương Chịu Giảm 8%