Ra mắt hai Túi Quà Mới


Hai túi quà Đúc Hồntúi quà Khắc Ấn đang được bày bán trong khu vực Giảm Giá - Tranh Mua. Mua ngay!!!

Ra mắt túi quà mới


TÚI QUÀ ĐÚC HỒN
Giá bán: 99 Xu/Xu Khóa/Túi
Bán từ: ngày 04.01 đến 09.01.2019
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ ĐÚC HỒN Mở chắc chắn nhận được Đá Linh Hồn
Khóa
2
Mở nhận thêm ngẫu nhiên Tinh Hoa Vinh Dự
Khóa
10
Đá Linh Hồn
Khóa
5
Đá Linh Hồn
Khóa
10
Đá Đúc Hồn
Khóa
2
Đá Đúc Hồn
Khóa
5
Đá Đúc Hồn
Khóa
10
Ra mắt túi quà mới


TÚI QUÀ KHẮC ẤN
Giá bán: 115 Xu/Xu Khóa/Túi
Bán từ: ngày 04.01 đến 09.01.2019
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
TÚI QUÀ KHẮC ẤN Mở chắc chắn nhận được Đá Luyện Hóa
Khóa
1
Mở nhận thêm ngẫu nhiên Tinh Hoa Vinh Dự
Khóa
10
Hộp Hồn Tinh - Nhỏ
Khóa
2
Hộp Hồn Tinh - Nhỏ
Khóa
3
Hộp Hồn Tinh - Vừa
Khóa
1
Ấn Chúc Phúc (1) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Chúc Phúc (2) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Chúc Phúc (3) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Chúc Phúc (4) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Chúc Phúc (5) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Chúc Phúc (6) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Tán Dương (1) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Tán Dương (2) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Tán Dương (3) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Tán Dương (4) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Tán Dương (5) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Tán Dương (6) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Sức Mạnh (1) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Sức Mạnh (2) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Sức Mạnh (3) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Sức Mạnh (4) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Sức Mạnh (5) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Sức Mạnh (6) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Nghệ Thuật (1) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Nghệ Thuật (2) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Nghệ Thuật (3) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Nghệ Thuật (4) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Nghệ Thuật (5) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1
Ấn Nghệ Thuật (6) Siêu Việt
Khóa/Ngẫu nhiên số sao
1

Để mua hai Túi Quà này các bạn hãy vào khu Giảm Giá - Tranh Mua nhé!

Nhiệm vụ Gunny