Ra mắt 2 túi quà Halloween mới

Ra mắt túi quà Halloween mới


TÚI QUÀ HALLOWEEN (NAM)
Nhận được từ sự kiện Nạp Xu Tích Lũy 3 Chọn 1

Mở túi quà Halloween (Nam) ngẫu nhiên nhận được:

TÚI QUÀ HALLOWEEN (NAM)
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Áo Lửa Ngầm 1 7 ngày/Không Khóa
Nón Thầm Thì
1 7 ngày/Không Khóa
Tóc Gió Bấc 1 7 ngày/Không Khóa
Mắt Đặc Sắc 1 7 ngày/Không Khóa
Hình ảnhGiới thiệu
Áo:
Lửa Ngầm (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Nón:
Thầm Thì (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Tóc:
Gió Bấc (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mắt:
Đặc Sắc (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Kết hợp Áo và Nón Thủ +20, May +20, Ma Kháng +10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%.
Giá tiếp phí 1 món Áo & Nón : 270 Xu/Xu khóa 7 ngày. 570 Xu/Xu khóa 30 ngày. 2000 Xu/Xu khóa 365 ngày
Tóc : 150 Xu/Xu khóa 7 ngày. 350 Xu/Xu khóa 30 ngày. 900 Xu/Xu khóa 365 ngày.
Mắt : 50 Xu/Xu khóa 7 ngày. 150 Xu/Xu khóa 30 ngày. 450 Xu/Xu khóa 365 ngày
Ra mắt túi quà Halloween mới


TÚI QUÀ HALLOWEEN (NỮ)
Nhận được từ sự kiện Nạp Xu Tích Lũy 3 Chọn 1

Mở túi quà Halloween (Nữ) sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

TÚI QUÀ HALLOWEEN (NỮ)
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Áo Hoa Đêm 1 7 ngày/Không Khóa
Nón Sương Đen
1 7 ngày/Không Khóa
Tóc Huyên Náo 1 7 ngày/Không Khóa
Mắt Mộng Mị 1 7 ngày/Không Khóa
Hình ảnhGiới thiệu
Áo:
Hoa Đêm (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Nón:
Sương Đen (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Tóc:
Huyên Náo (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mắt:
Mộng Mị (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mắt:
Công Chúa Bươm Bướm II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Mặt:
Công Chúa Bươm Bướm II (S)
Chỉ số:
10-10-10-10
Kết hợp Áo và Nón Thủ +20, May +20, Ma Kháng +10, Ma Công +10, giảm sát thương phải chịu 3%
Giá tiếp phí 1 món Áo & Nón : 270 Xu/Xu khóa 7 ngày. 570 Xu/Xu khóa 30 ngày. 2000 Xu/Xu khóa 365 ngày
Tóc : 150 Xu/Xu khóa 7 ngày. 350 Xu/Xu khóa 30 ngày. 900 Xu/Xu khóa 365 ngày.
Mắt : 50 Xu/Xu khóa 7 ngày. 150 Xu/Xu khóa 30 ngày. 450 Xu/Xu khóa 365 ngày