Quyền lợi & Nghĩa vụ của chủ Guild High School Gà

Chào các Gunner. Cho đến giờ phút này, Gunny Team đã nhận được rất nhiều những đơn đăng kí tham gia chương trình High School Gà của các Gunner đến từ nhiều trường Trung Học trên cả nước. Trong đó cũng có rất nhiều các Gunner đăng kí đứng ra "lãnh đạo" cho Guild trường mình, đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho bước đầu chuẩn bị cho giải đấu High School Gà.

Qua đây, Gunny Team cũng xin đưa ra những quyền lợinghĩa vụ cả một chủ Guild đối với thành viên cũng như Guild mà mình quản lý.

Quyền lợi

  • Khi chủ Guild đã đáp ứng đủ các yêu cầu của BTC và được trao Guild thì chủ Guild có toàn quyền quyết định đối các hoạt động của Guild.
  • Chủ Guild (và các thành viên của Guild) được nhận Item Code hỗ trợ Guild High School Gà.
  • Được Gunny Team hỗ trợ nâng cấp Guild khi Guild đạt đủ số lượng thành viên.

Nghĩa vụ

  • Sau khi đăng ký tham gia High School Gà thành công phải tìm đủ 5 thành viên chung trường (có bản scan ảnh Thẻ Học sinh hoặc ảnh chụp 5 thành viên mặc đồng phục và đứng trước cổng trường) để được trao Guild cấp 1.
  • Sau 15 ngày được trao Guild, chủ Guild phải tìm đủ 20 thành viên học chung trường để được nâng cấp lên Guild cấp 3 và được giao toàn quyền quản lý Guild.
  • Chủ Guild không được bán Guild cho người khác, không được đổi tên Guild.
  • Trường hợp muốn chuyển đổi quyền chủ Guild lại cho người khác thì chủ Guild phải thông báo với BTC. Và chủ Guild mới phải chứng minh được là học sinh đang học tại trường đó với BTC High School Gà.