Quà tặng tiêu xu [18/02->24/02] cùng Thẻ Trâu Vàng