Quà tặng của Quốc Vương

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner nạp Xu vào Gunny Online theo các định mức 200 xu, 600 Xu và 1200 xu sẽ nhận được quà tặng khuyến mãi từ hệ thống.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 17/12/2011.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/12/2011.

Phần thưởng

Khi nạp Xu vào Gunny Online theo các định mức 200 xu, 600 Xu và 1200 xu sẽ nhận được các phần quà tương ứng sau:

Tên vật phẩm Số lượng Hình ảnh Mức nạp xu
[Hộp thẻ dũng sĩ bộ lạc] 2 200 Xu
[Đá Chu Tước 3] 2
[Túi nước kinh nghiệm lớn] 1
[Nước kinh nghiệm may mắn] 1 600 Xu
[Hộp thẻ chiến sĩ bộ lạc] 2
[Đá Thanh Long 4] 1
[Thẻ VIP] (1 ngày) 1
[Ống heo] 1
[Châu báu phòng thủ Lv4] 1 1200 Xu
[Tình duyên dáng thế] 1
[Đá Chu Tước 4] 1
[Đá Bạch Hổ 4] 1
[Hộp thẻ Bulan anh] 4
[Thẻ VIP] (1 ngày) 1
[Nước kinh nghiệm may mắn] 1

Lưu ý

- Nhiệm vụ dành cho Gunner đạt lv 5 trở lên.

- Tất cả các vật phẩm đều khóa.