Phát code Gà Vàng tháng 7 tại PMTT từ 20.07

Chào các Gunner!

Nhằm hỗ trợ quà tặng code Gunny đến các phòng máy là thành viên chương trình Phòng Máy Thân Thiện (PMTT), BTC PMTT giới thiệu hoạt động "Phát tặng code Gunny tháng 7 tại PMTT" với nội dung chính sau:

Thời gian và đối tượng

 • Ghi nhận tích lũy game Gunny tại Phòng Máy: Từ ngày 01/06 - ngày 30/06/2013.
 • Đổi code: Từ 10h00 ngày 20/07/2013 đến 25/07/2013.
 • Đối tượng: Dành cho tất cả các phòng máy là thành viên chương trình PMTT có tài khoản đang trong tình trạng hoạt động.

Nội dung

Hoạt động phát tặng code Gunny tháng 07/2013 được chia làm 2 hình thức nhận thưởng dành cho phòng máy:

Code Gà Vàng tháng 7 - Loại 1
  • Hình thức nhận: Phòng máy thành viên dùng giờ chơi tích lũy game Gunny của phòng máy từ ngày 01/06 - 30/06/2013 để đổi code Gunny tháng 07 tại PMTT tương ứng như sau:
Số phút tích lũySố lượng code được nhận
Từ 50.000 phút - 99.999 phút 10 code/ phòng máy
Từ 100 - dưới 49.999 phút 05 code/ phòng máy
Code Gà Vàng tháng 7 - Loại 2
 • Hình thức nhận:
  • Thành viên PMTT dùng thời gian tích lũy game Gunny trong khoảng thời gian từ ngày 01/06 - 30/06 để đổi code Gà Vàng tháng 7 - Loại 2.
  • Mỗi code Gà Vàng tháng 7 tại PMTT có giá trị = 500 phút.
  • Mỗi phòng máy được đổi tối đa 05 code.
 • Loại code: Code Gà Vàng tháng 7 - Loại 2

Hướng dẫn nhận code, BTC PMTT sẽ liên tục cập nhật tại trang chủ phongmay.zing.vn.

Sau khi nhận được code Gà Vàng tháng 7, Gunner có thể tiến hành đổi quà ở khu vực Event mỗi ngày --> Event:

Ấu Long Cổ

Xem thêm thông tin chương trình tại đây