Phần thưởng & Hướng dẫn chơi Cầu Ô Thước

Sau bảo trì sáng ngay 16/08, hoạt động Cầu Ô Thước sẽ được mở nhân dịp Lễ Thất Tịch!

Phần thưởng

 • Phần thưởng Quà Thất Tịch: Khi bạn nối cầu thành công sẽ nhận được Rương Quà Thất Tịch x1, Dùng quà Thất Tịch đó Đổi Thưởng sẽ nhận được quà như dưới.

 • Phần thưởng Về Đích: Khi bạn Nhấp Uyên ương về tới đích sẽ nhận được: Rương Về Đích Thất Tịch x1.
  • Rương Về Đích có nhiều loại tùy vào vòng quay bạn tham gia.

Thông tin cơ bản & Cách tham gia

 • Mỗi 1 lần Nhấp uyên ương trừ 1 lực hành động
 • Mỗi ngày miễn phí 5 lực hành động.
 • Mua thêm lực hành động tốn 100 Xu/Xu Khóa được 1 lực.

  Nhấn nút dấu cộng để mua thêm Lực hành động.
 • Mỗi lần đi trúng chim khách sẽ tự động nối dài Cầu Ô Thước 1 bước
 • Mỗi lần về đich sẽ xây thêm 2 chim khách & nhận Rương về đích.
 • Cầu nối liền với nhau bạn sẽ được tặng quà.
 • Không hạn chế số lần tham gia.

Lối vào

 • Tại Quảng Trường Gunner nhấp EVENT sau chọn biểu tượng Cầu Ô Thước hình Chim Hồng: