Online nhận quà mỗi ngày với Rương Thời Gian mới!

Chào các Gunner!

Rương Thời Gian là hoạt động thường niên giúp Gunner nhận được nhiều quà sau một thời gian online game. Và để phù hợp hơn với phiên bản mới, tính năng này sẽ được điều chỉnh lại thời gian chờ và phần thưởng kèm theo.

Quà tặng LV 3 - 30
Mốc thời gian
nhận quà
Phần thưởngSố lượngHình ảnh
20 phút
Đá Cường Hóa 5
Túi quà Cấp 1 1
25 phút Đá Cường Hóa 10
Túi quà Cấp 2 1
30 phút Đá Cường Hóa 15
Túi quà Cấp 3 1
Túi quà hợp thành 4 2
35 phút Đá Cường Hóa 20
Túi quà Cấp 4 1
Túi quà hợp thành 5 2
40 phút Đá Cường Hóa 25
Châu báu thuộc tính 9-15 1
Túi quà Cấp 5 1
Túi quà hợp thành 5 3

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều KHÓA

Quà tặng LV 31 - 50
Mốc thời gian
nhận quà
Phần thưởngSố lượngHình ảnh
20 phút
Tinh hoa vinh dự 1
Túi quà hợp thành 5 2
25 phút Tinh hoa vinh dự 2
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Dễ) 1
30 phút Tinh hoa vinh dự 3
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Dễ) 2
Cây trồng (sơ) 3
35 phút Tinh hoa vinh dự 3
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Dễ) 3
Linh châu kỹ năng 1
40 phút Tinh hoa vinh dự 4
vé cửa Đấu Trường Dũng Sĩ (Dễ) 4
Hạt Giống Vinh Dự 1
Linh châu kỹ năng 2

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều KHÓA

Quà tặng LV 51 - 65
Mốc thời gian
nhận quà
Phần thưởngSố lượngHình ảnh
20 phút
Tinh hoa vinh dự 2
Hạt Giống Vinh Dự 1
25 phút Tinh hoa vinh dự 3
Hạt Giống Vinh Dự 2
30 phút Tinh hoa vinh dự 3
Hạt Giống Vinh Dự 3
Vé World Cup (Thường) 1
35 phút Tinh hoa vinh dự 3
Hạt Giống Vinh Dự 3
Vé World Cup (Thường) 2
40 phút Tinh hoa vinh dự 4
Hạt Giống Vinh Dự 3
Vé World Cup (Thường) 3
Linh châu kỹ năng 3

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều KHÓA

Nhớ online mỗi ngày để có thể nhận quà miễn phí từ rương thời gian nha các Gunner!

Lưu ý: Sau thời gian đếm ngược kết thúc các bạn nhớ nhận quà để đồng hồ tiếp tục đếm đến mốc quà tặng tiếp theo nhé!

Nhớ nhận quà để đồng hồ thời gian tiếp tục đếm ngược nhé...