Nội dung Code "Quà tặng Gà" và "Quà tặng Pro"

Chào các Gunner. Kể từ này 18/10/2011 đến ngày 23/10/2011, khi các Gunner đến chơi Gunny Online tại các phòng máy có cài đặt chương trình CSM 5.0. Các bạn có thể nhận được Item Code đặc biệt bằng cách sử dụng chức năng tặng Item Code Gunny Online tích hợp trên Game Menu của chương trình CSM

Kích hoạt Game Menu tại giao diện CSM 5.0

Mời các bạn cùng click vào liên kết sau để xem chi tiết: Hướng dẫn nhận Item Code Gunny qua CSM 5.0

Chương trình có 2 loại Item Code bao gồm:

Item code: Quà Tặng Gà

Khi sử dụng Code này tại mục “Quà tặng Gà” ở khu vực Hoạt động & Đổi thưởng, các bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm Số lượng Thời hạn Tình trạng Hình ảnh
[Túi nước kinh nghiệm lớn] 3 - Khóa 1
[Lu vàng] 3 - Khóa 1
[Rương bảo thiết] 2 - Khóa 1
[Đá Chu Tước 3] 3 - Khóa 1
[Đá Thanh Long 3] 3 - Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 3] 3 - Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 3] 3 - Khóa 1
[Gà Con] 1 7 ngày Khóa 1
[V.I.P] 1 7 ngày Khóa 1

Item code: Quà Tặng Pro

Khi sử dụng Code này tại mục “Quà tặng Pro” ở khu vực Hoạt động & Đổi thưởng, các bạn sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm Số lượng Thời hạn Tình trạng Hình ảnh
[châu báu tấn công Lv3] 1 - Khóa 1
[Châu báu phòng thủ Lv3] 1 - Khóa 1
[Châu báu thuộc tính Lv3] 1 - Khóa 1
[Đá Thanh Long 4] 1 - Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 4] 1 3 ngày Khóa 1
[Đá Chu Tước 4] 1 3 ngày Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 4] 1 - Khóa 1
[Rương Thần Tài] 1 - Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 1 - Khóa 1

Lưu ý

Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận và sử dụng Item Code 1 lần duy nhất.